תוכנית ה-EB-5

תמונה כללית על תוכנית ה-EB-5

 • הקונגרס האמריקאי יצר את מנגנון ההעדפה מבוסס ההשקעה המקנה ויזת EB-5 כבר בשנת 1990, לזרים מחוץ לארצות הברית המעוניין להשקיע בעסק, כך שיתרום לכלכלת ארצות הברית על ידי יצירת לפחות 10 מקומות עבודה במשרה מלאה לאזרחי ארה”ב העובדים.
 • סכום ההשקעה הבסיסי הוא מיליון דולר, אף על פי שסכום זה יכול לרדת עד לרמה של חצי מיליון דולר במידה וההשקעה מתבצעת בפריפריות או באזורים בעלי אחוז אבטלה גבוה. (ראה ערך “אזור אבטלה מועדף” (TEA)).
 • מתוך 10,000 אישור העובדה והתושבות (גרין קארד) מסוג EB-5 המחולקים מדי שנה, 3,000 שמורים לזרים המשקיעים דרך מרכז פיתוח אזורי – כדוגמת חברתנו. USCIS – שירותי ההגירה וההתאזרחות האמריקאים מעריכים כי מעל ל-90% מאלו שקיבלו את ויזות ה-EB-5 נעזרו במרכזי פיתוח אזוריים
 • ההשקעות הזרות דרך תוכנית ה- EB-5מקדמות צמיחה כלכלית איתנה, מעבר לתועלת הישירה של יצירות אינספור משרות חדשות לשוק האמריקאי. כלל המשקיעים חייבים לעמוד בדרישות המחמירות ותהליכי הסינון המנוהלים על ידי ה- USCIS.

הטבות למשקיע

 • משפחה: התוכנית ה- EB-5 מאפשרת למשקיע זר ומשפחתו הקרובה (בן\בת הזוג וכל הילדים הלא נשואים מתחת לגיל 21) להגר לארה”ב, לקבל גרין קארד, ובהמשך את האופציה לבקש אזרחות אמריקאית עם היתרונות של דרכון אמריקאי, וזאת תוך כדי השקעה כדאית כלכלית בתחום הקרוב לליבם.
 • היתרונות במרכז פיתוח אזורי: מרכז הסיוע שלנו מסייע למשקיע הפוטנציאלי בניהול השקעותיו באופן מקצועי בעסק בתחום שהוא מעוניין להשקיע, תוך שימת דגש את המיקום מועדף על ידו.
 • זמנים: קבלת אזרחות דרך תוכנית ה-EB-5 הינה מהירה באופן משמעותי מאשר שיטות מסורתיות של הגירה, שחלקם יכולים לקחת אף יותר מ-10 שנים. המשקיעים באמצעות התוכנית EB-5, לרוב יקבלו תושבות קבע בתוך 3-5 שנים בלבד.
 • חירות אישית ומקצועית: החירות לחיות, לעבוד, ולפרוש בכל מקום בו תחפצו בארצות הברית.
 • נוחות: אין צורך ותלות במקום עבודה מקומי המזמין אתכם לעבוד.
 • חינוך לילדים: בארה”ב ברוב המקומות הלימודים הינם חינם החל מהיסודי, דרך חטיבות הביניים והתיכון וזכאות לקבלת מימון במכללות והאוניברסיטאות המקומיות.

הכלכלה של תוכנית EB-5

 • הוצאות הקשורות לתכנית EB-5הוסיפו 3.4 מיליארד דולר! לתל”ג של ארצות הברית ותמכו ביצירת מעל ל-42,000 משרות בארה”ב בשנת 2012 בלבד.
 • משקיעים מתוכנית הEB-5 תרמו להכנסות מיסי מדינה של 448 מיליון דולר, לצד 265 מיליון דולר מיסים מקומיים.

שאלות נפוצות

מהו מרכז פיתוח אזורי המלווה את פרויקט EB-5
מרכז פיתוח אזורי EB-5 הוא ארגון שנוצר ומפוקח על ידי USCIS, המאפשר שקעה בפרויקטים לפיתוח כלכלי ויצירות מקומות תעסוקה באמצעות גיוסי הון במסגרת תכנית ההשקעה EB-5. מרכזי פיתוח אזוריים יכולים להיות בבעלות ציבורית, (למשל, על ידי עיר, מדינה, או סוכנות לפיתוח כלכלי אזורי), בבעלות פרטית, או להיות שותפות ציבורית-פרטית.
35. מה מרכזי פיתוח אזורי עושים?
מרכזי פיתוח אזורי מזהים הזדמנויות השקעה אשר תיצורנה מקומות עבודה בקהילות מקומיות, לעתים קרובות בשיתוף עם סוכנויות פיתוח כלכליות. בנוסף, הם עוזרים בשיווק ההזדמנויות ההשקעה למשקיעים מרחבי העולם. חשוב לוודא כי ההשקעה עומדת בחוקי ניירות ערך פדרליים מטעם המדינה, ובכפוף לתקנות SEC וכן בדרישות EB-5 ספציפיות.
איך השקעות מסוג EB-5 קשורות למרכזי הפיתוח האזורי?
השקעות מסוג EB-5 הנעשות דרך מרכזי הפיתוח האזורי מבוצעות באמצעות השקעות פרטיות, במכירת ניירות ערך מבוקרים למספר קטן יחסית של משקיעים. כמו כל סוג של ניירות ערך, הן כפופות לחוקים ולתקנות של המדינה.
האם אפשרויות מימון באמצעות מרכזי פיתוח אזוריים זולות וטובות יותר לחברות מאשר אופציות אחרות לגיוס הון?
כן. לרוב, מימון באמצעות תוכנית ה-EB-5 הינה זולה יותר לצורות גיוס הון אחרות מהסיבה הפשוטה ששאיפות החזרת הרווח של המשקיעים בתוכנית אינם גבוהות כשל אופציות מימון אחרות, כגון בנקים וכו’. בנוסף, הבטחת הון דרך תוכנית ה- EB-5 מגדילה את הנזילות הכוללות של עסק או פרויקט, אשר בתורו, מקטין את העלות של רכישת הון ממקורות אחרים.
לאילו סיכונים נחשפים המשקיעים בפרויקט EB-5 דרך מרכזי פיתוח אזוריים?
על פי חוק, השקעות EB-5 חייבות להיות “בסיכון” באותו אופן שכל הון, מניות או סוג אחר של השקעת נושאת סיכון הגלום בו. מרכזי פיתוח אזוריים, כמו גופים אחרים המשווקים הזדמנויות השקעה, לא יכולים להבטיח החזר על ההשקעה. מרכזים אזוריים גם לא יכולים להבטיח תשואה של קרן ההשקעה למשקיע.
לאיזו מחויבות כלכלית נכנסים המשקיעים דרך תוכנית EB-5?
לפי החוק, משקיע דרך תוכנית EB-5 מחויב להשקיע לפחות מיליון דולר, אלא אם ההשקעה מתרחשת באזור המתועדף להשקעות מסוג זה, על בסיס אחוזי אבטלה באותו אזור (אזורי TEA). מרכזי פיתוח אזורי באזורים אלו ידרשו השקעה מינימלית של חצי מיליון דולר מכל משקיע המעוניין להשתתף בתוכנית.
אילו סיכונים נחשפות חברות אשר משתתפות בתוכנית ה-EB-5?
לחברות אין סיכון נוסף בשל העובדה כי מקור המימון הוא מהתוכנית. הנגיעה שלהן בהון הוא בדיוק כמו עם כל כספי השקעות שהן, לא כל שכן שהמימון מהתוכנית זולה להן יותר.
איך מרכזי פיתוח אזוריים עוזרים לקהילות?
 מרכזי פיתוח אזוריים עוזרים בתהליך ההשקעה הישירה בפרויקטים העונים על יצירת מקומות עבודה ומטרות פיתוח כלכלי של אזורים גיאוגרפיים מתועדפים. הון שנצבר על ידי מרכזי פיתוח אזורי בזכות משקיעים רבים מתוכנית ה- EB-5 משמשים להשקעות בפרויקטים גדולים ומשותפים, ולעיתים בצירוף סוכנויות פיתוח כלכלי אזורי.

presidents